sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
PHÒNG KINH DOANH

0908030688 - 0862539211

GIẤY IN VĂN PHÒNG

Giấy A4 Excell
Giấy A4 Excell
Giấy thùng BMO
Giấy thùng BMO
Giấy A3 Excell
Giấy A3 Excell
Giấy Gilman
Giấy Gilman
Giấy A4 Q đỏ 80
Giấy A4 Q đỏ 80
Giấy A4 Supper Lucky
Giấy A4 Supper Lucky
Giấy chữ A 70gsm
Giấy chữ A 70gsm
Giấy chữ A 80g/m2
Giấy chữ A 80g/m2
Giấy chữ P A4 có thùng 70g/m2
Giấy chữ P A4 có thùng 70g/m2
Giấy chữ P A4 có thùng 80g/m2
Giấy chữ P A4 có thùng 80g/m2
Giấy FO 4 màu
Giấy FO 4 màu
Bìa Thái Chữ P
Bìa Thái Chữ P
Bìa Thái LOTUS
Bìa Thái LOTUS
GIẤY THÙNG ALCOTT
GIẤY THÙNG ALCOTT
Giấy thùng IK Plus
Giấy thùng IK Plus
GIẤY THÙNG ACURA 70
GIẤY THÙNG ACURA 70
BÌA THƠM DẦY  - 5 MÀU
BÌA THƠM DẦY - 5 MÀU
BÌA THƠM MỎNG - 5 MÀU
BÌA THƠM MỎNG - 5 MÀU
Giấy thùng PAPERLINE
Giấy thùng PAPERLINE

GIẤY FAX- GIẤY TÍNH TIỀN

Giấy Fax Nhiệt Dream
Giấy Fax Nhiệt Dream
Giấy Fax Nhiệt  Karosa
Giấy Fax Nhiệt Karosa
Giấy cuộn in A0-A1
Giấy cuộn in A0-A1
GIẤY TÍNH TIỀN
GIẤY TÍNH TIỀN
Giấy Fax Nhiệt Crystal
Giấy Fax Nhiệt Crystal

VĂN PHÒNG PHẨM

MÀU NƯỚC NHỎ
MÀU NƯỚC NHỎ
MÀU NƯỚC LỚN
MÀU NƯỚC LỚN
Giấy RUKI
Giấy RUKI